Faaliyet Alanlarımız

 • İş Hukuku

  • Bireysel ve kurumsal müvekkillere mevzuat uyarınca, danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, İş ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, İşçilik alacaklarının tahsili ile tazminat, İş Kazaları, Hizmet tespit ve İşe iade davalarının takibi dahil olmak üzere iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.
 • İcra İflas Hukuku

  • Çek, Senet, Fatura, kira Kontratı, Belgeye bağlı olan veya olmayan alacaklar ile Mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi adına tüm icra işlemlerinin hazırlanması, takip edilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında müvekkillerimizi en iyi şekilde temsil etmekteyiz
 • Fikri Mülkiyet Hukuku

  • Marka, tasarım, eser, patent ihlalleri hakkında hükümsüzlük, haksız rekabet, fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları ile TPE kararlarının iptali davaları olmak üzere dava takibi ve hukuki danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.
 • İflas Erteleme

  • Mevzuatların olanak verdiği ölçüde şirketlerin iflas erteleme başvuru sürecinin hazırlanması, başvurunun yapılması, ihtiyati tedbir kararlarının uygulanması, Davanın takibi gibi tüm hususlarda müvekkillerimizi temsil etmekte, hukuksal görüş ve destek vermekteyiz.
 • Şirketler Hukuku

  • Danışmanlığını yaptığımız şirketlerin kuruluş ve yönetim dahil olmak üzere şirketler hukukunun tüm alanlarında hukuksal görüş ve tavsiyelerde bulunmaktayız.
 • Sözleşmeler Hukuku

  • Gizlilik, Danışmanlık, Taşeronluk, Alım Satım, Kira Kat Karşılığı İnşaat sözleşmeleri gibi kurumsal ve bireysel müvekkillerden gelen talepler doğrultusunda sözleşmelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında hukuksal görüş ve destekte bulunmaktayız.
 • Aile / Boşanma

  • Boşanma, Nafaka ve Edinilmiş Mallara Katılım ve Mal Ayrılığından kaynaklanan uyuşmazlıklar dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etme, görüş ve tavsiyelerde bulunmaktayız.
 • Gayrimenkul

  • Kamulaştırma, Kentsel dönüşüm ve Gayrimenkul alanında müvekkillerimize hukuki hizmet sunmakla birlikte Yatırımlarını mümkün olan hukuki çerçevede koruması adına tavsiyelerde de bulunmaktayız.
 • Cismani Zarar ve Tazminat

  • Trafik Kazaları ve İş Kazaları dahil olmak üzere Haksız fiil, Borçlar hukuku ve sözleşmelerden doğan ihtilaflarda müvekkillere hizmet verilmektedir.
 • Ceza ve İnfaz

  • Türk Ceza yasası ile diğer ceza kanunları gereğince Ceza yargılamalarına konu olan tüm dava ve soruşturmalar ile Denetim Serbestlik ve Cezanın infazı aşamalarında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.
 • Tüketici Hukuku

  • Tüketici yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda müvekkilleri, Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri nezdinde temsil etmekte, hukuksal görüş ve destekte bulunmaktayız.