Yasal Uyarı

Bu Internet sitesinde bulunan bilgiler Artius Hukuk & Danışmanlık Bürosu tarafından, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir.

Bu Internet sitesinde yer alan bilgiler (i) reklam veya diğer bir ticari amaca hizmet etmemektedir ve bu amaçlarla veya Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarına aykırı herhangi diğer bir amaçla kullanılamaz; (ii) hiçbir şekilde hukuki tavsiye veya görüş teşkil etmez veya bunların yerine geçmez; (iii) Artius Hukuk & Danışmanlık Bürosu ve ziyaretçi arasında avukat-müvekkil ilişkisi yaratmaz ve (iv) güncel hukuki gelişmeleri yansıtmayabilir.

Artius Hukuk & Danışmanlık Bürosu, bu Internet sitesinde yer alan bilgilerden ve ziyaretçilerin bu Internet sitesinde verilen bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri işlem ve eylemlerden sorumluluk kabul etmemektedir. Büro'nun yazılı muvafakati olmadan bu Internet sitesine link verilemez.

Bu Internet sitesinde yer alan tüm bilgilere ve logoya ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Artius Hukuk & Danışmanlık Bürosu'na aittir ve Artius Hukuk & Danışmanlık Bürosu'nun yazılı muvafakati olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 36/1 maddesi:

Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse ,Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır.


Avukat-müvekkil ilişkisi, temelinde güvene dayanan bir ilişkidir. Avukat, sunacağı hizmete ilişkin her türlü bilginin doğrusunu eksiksiz bir şekilde müvekkilden edinemediği müddetçe, görevini layıkıyla yapma imkanına kavuşamayacaktır. Bu nedenle, vekalet ilişkisini kurmayı arzulayan müvekkilin ilk sorumluluğu avukatına doğru ve eksiksiz bilgi vermesidir. Bu noktada, müvekkillerin tereddütlerinin önüne geçilebilmesi adına, Avukatlık Kanunu'nun 36/1 inci maddesi uyarınca, avukatın sır saklama yükümlülüğünün bulunduğunu müvekkillere hatırlatmak gerekmektedir. Dolayısı ile, gerekçesi her ne olursa olsun, eksik ve yanlış bilgi aktarımı yapılması halinde, bu nedenle meydana gelebilecek her neviden zararın sorumlusunun da müvekkil olduğunun unutulmaması gerekmektedir.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları 34. maddesi:

Avukat, müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü açıklayabilir. Fakat bunun bir teminat olmadığını özellikle belirtir.


Müvekkil tarafından avukata aktarılan hukuki uyuşmazlık ile ilgili olarak, avukat hukuki hukuki görüşünü müvekkile açıklayabilir. Yani avukat davanın ya da işin müvekkili lehine sonuçlandırılabilip sonuçlandırılamayacağı hususundaki görüşünü müvekkiline açıklayabilir. Fakat, önemle belirtmek gerekir ki, avukat tarafından yapılabilecek bu yöndeki bir açıklama hiçbir zaman kesin bir sonuç taahhüdü olarak yorumlanmamalıdır. Yani avukat, davanın ya da işin kesin olarak müvekkil lehine neticelendirilebileceğini ya da kesin olarak müvekkil lehine neticelendirilmesinin mümkün olmadığını söyleyemez.